not down-to-earth
Beethoven wo shtite-iru hito nara Dovrak mo shtite-iru hazu desu. Dovrak no slavic  mo tottemo yu~mei desu! Zehi kiite mite kudasai!Kare no seika wo mireru nante urayamashii kagiri desu! wo daihyousuru ongakuka no Smetana mo tottemo yu~mei desu.Praha wa machi jitai ga sekai isan de, sekai no housekibako to iwarete imasu.600 nen tsuzuita Hapsburg teikoki no shyuto deshita. Watashi no akogare no machi desu.Zehi iro iro na mono wo miteoite kudasa~i!Maria
--Venu Fri Jan 11 13:04:28 2013

Comments Disabled... (Thanks Dirty Rotten Spammers)
Feel free to write kirkjerk at gmail dot com!